Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo
Strona główna » Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy » Protokół Nr 36/17
A A A

Protokoły z posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy: Protokół Nr 36/17

Protokół Nr 36/17

Z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa w dniu 27 października 2017r

       Rozpoczęcie posiedzenia – godz. 9.00, sala Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie.
Przewodniczący posiedzenia – p. Tomasz Tybuś, przewodniczący komisji.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji wg załączonej listy obecności.
W posiedzeniu uczestniczyli także:
- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk
- Zastępca dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie p. Tomasz Skorupski.
- Przedstawicielki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział w Płocku p. Justyna Porębska i p. Agnieszka Szulejewska.
- Członek Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej w Płocku p. Dariusz Myzia.
- Sekretarz Gminy p. Tomasz Kolczyński
- Mieszkaniec gminy.

       Podczas posiedzenia omawiano sprawy związane z rolnictwem.

       Z – ca dyrektora MODR w Warszawie informował, że od niedawna ODR – y zostały przeniesione pod egidę Ministra Rolnictwa i jest to lepsze rozwiązanie od dotychczasowego, kiedy tymi placówkami zarządzali Marszałkowie Województw. Dzięki tej zmianie działalność wszystkich ODR –ów będzie ujednolicona. Z tą zmianą wiążą się konkretne działania na rzecz rolników jak choćby doradztwo. Duży nacisk stawiany jest na szkolenia doradców ODR – ów. Jako przykład zaniedbań z wielu lat wskazał ośrodek w Poświętnem, który kiedyś był wzorcową placówką. Dziś wymaga odbudowy, remontów, także odbudowy organizacyjnej. Planuje się tam m.in. przejęcie dodatkowych 32 ha pod technologie. Trzeba promować polskie odmiany upraw. Wielomiesięcznego prostowania wymagała kwestia drogi dojazdowej do ośrodka, umowy na wynajem pomieszczeń w placówce były tak skonstruowane, że znacznie utrudniały korzystanie z nich przez sam ośrodek. Odbudowy wymaga park maszynowy. MODR w Warszawie posiada 6 oddziałów. Wszędzie prowadzone są remonty, w które w br. zostaną zainwestowane 2 mln. zł. Ministerstwo Rolnictwa daje zielone światło do przejmowania prowadzonych przez Ministra Rolnictwa szkół rolniczych. We wszystkich szkołach powstanie jednolity program nauczania. ODR – y są po to aby służyć i pomagać rolnikom. Najbliższe wyzwania to e-wnioski. Dotychczasowy program do ich wypełniania okazał się praktycznie bezużyteczny i został wyrzucony. W trakcie opracowania jest nowy, uproszony program i wkrótce będzie on testowany. Generalnie można podsumować, że aktualnie nadrabiane jest wszystko to, co zaniedbane zostało przez poprzedników.
Wójt Gminy zapytał dlaczego Urząd Marszałkowski nie inwestował w ODR – y, czyli tak naprawdę w rozwój rolnictwa?
Z – ca dyr. MODR stwierdził, że prawdopodobnie myślano, że kwestie doradztwa rolniczego załatwią ośrodki prywatne a tak nie jest. Aktualnie MODR w Warszawie prowadzi szereg inwestycji w swoich placówkach terenowych ale niestety jest szereg rzeczy, które trzeba realizować od nowa i na to potrzeba czasu.
       Radny B. Matczak wskazał na zbyt dużą chemizację upraw czym truje się społeczeństwo.
Z –za dyr. MODR informował, że Polska ma być państwem, które produkuje zdrową żywność – takie są plany Ministerstwa Rolnictwa. To jest trudne do zrealizowania ale jeśli się to uda, to rynki zbytu na produkty są nieograniczone. Obecne ministerstwo pracuje nad uruchamianiem nowych rynków zbytu na produkty rolne i to się udaje np. w kierunku chińskim.
       Radny B. Matczak pytał o regulacje prawne dot. oprysków i pszczelarstwa.
Z-ca dyr. MODR informował, że przepisy dot. tego zagadnienia w Polsce istnieją, jest tylko kwestia udowodnienia czynu zabronionego. Informował, że są fundusze na odbudowę pszczelarstwa w Polsce. Pasieki sponsoruje też np. Orlen. Ministerstwo Rolnictwa kładzie duży nacisk na odbudowę pszczelarstwa.
Wójt Gminy wyraził opinię, że brak jest informacji dot. spraw pszczelarskich. Przypominał, że kiedyś kilka uli miało każde gospodarstwo, dziś już tak nie jest. Temat pszczół generalnie był przez lata odsuwany. Przypomniał, że posadowieniem uli w Worowicach na działce gminnej zainteresowany jest mieszkaniec Bulkowa – Kolonii. Co do przepisów dot. stosowania oprysków i pszczół to są one jednak dość łagodne.
Radny B. Matczak wyraził opinię, że jest źle w przedmiocie hodowli koni. Nie ma też gdzie ich sprzedawać. Zarabiają nieuczciwi pośrednicy a rolnik sam nie może sprzedać.
Z – ca Dyr. MODR stwierdził, że jego zdaniem tak źle nie jest, rynek zaczyna się rozwijać. Być może odpowiednie służby powinny się przyjrzeć temu zagadnieniu. Informował też o planie Ministerstwa Rolnictwa dot. budowy państwowego terminala cukrowego oraz zbożowego.
       Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. J. Matuszewski stwierdził, iż dobrze, że będzie bliska i dobra współpraca ODR –ów z rolnikami. Poruszył sprawę finansów dla rolnictwa.
Z – ca dyr. MODR powiedział, że nie jest to pytanie do niego ale wie, że środki finansowe są. Po prostu w ostatnim okresie zmieniały się przepisy i trzeba było się do nich dostosować.
Radny B. Matczak dziękował za kampanię żniwną – skup działał b. dobrze i na okrągło jak nigdy.

       Przedstawicielki KRUS informowały o działalności placówki. W ostatnim okresie w związku z nawałnicą uruchomiono program pomocowy – przyjmowane są wnioski dot. szkód ale tylko powstałych na polach a dot. budynków tylko tych, w których było coś zmagazynowane. W razie wątpliwości czy składać wniosek czy też nie, lepiej go złożyć – każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie.
       Podczas dyskusji poruszono sprawę rent rolniczych, darmowych usług rehabilitacyjnych dla rolników. Pan Wójt przypomniał, że gm. Bulkowo zawarła porozumienie z gm. Staroźreby dot. bezpłatnych usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców gminy w gabinecie w Staroźrebach. Przedstawicielki KRUS informowały o możliwości skierowania rolnika przez placówkę do sanatorium.
       Wiceprzewodniczący Rady Gminy zapytał czy prawdą jest, że w KRUS – ie powstanie komórka egzekucyjna.
Przedstawicielki KRUS informowały, że placówka nie jest urzędem egzekucyjnym i nie ma możliwości egzekucji. To są kompetencje Urzędu Skarbowego. Placówka jednak podejmuje kroki w celu ściągania należności.
       Mieszkaniec gminy stwierdził, że Platforma Obywatelska i Nowoczesna chciałyby aby rolnik płacił takie składki jak osoby w ZUS – ie. Dobrze, ale niech najpierw spowodują aby były odpowiednie ceny na produkty rolne! Stwierdził, że rządzi PiS i na wsi generalnie zmieniło się na lepsze bo nie rządzi partia chłopska.
       Radny Powiatowej Izby Rolniczej poruszył sprawę Obszarów Szczególnie Narażonych oraz zmiany powierzchni płyt obornikowych. Informował, że OSN – ami ma zostać objęty cały kraj.
       Radny B. Matczak zwrócił uwagę na wywożenie na wieś odpadów z zakładów ubojowych, drobiarskich itp. Ten proceder powinien zostać ukrócony.

Na tym protokół zakończono.

Protokołował                                                                     Przewodniczący posiedzenia
D. Kowalewski                                                                            Tomasz Tybuś


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi