Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo

Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE Nr 99/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

ZARZĄDZENIE Nr 99/2023

WÓJTA GMINY BULKOWO

z dnia 28 września 2023r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08.03.1990r. (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 40 ze zm.), art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 344 ze zm.) oraz uchwały Nr 379/LIX/23 Rady Gminy Bulkowo z dnia 21 sierpnia 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w gminie Bulkowo obręb Worowice, Wójt Gminy Bulkowo zarządza co następuje:

§1. Przeznaczyć do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość gminną o nr ew. 193/1 – pow. 0,1031 ha położoną w obrębie Worowice, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oznaczonych nr ew. 251 i 252.

§2.1. Podać do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy Bulkowo, informację o wywieszeniu tego wykazu poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bulkowo a także na stronie internetowej tutejszego Urzędu.

2.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokumenty do pobrania:
Załącznik
(wprowadził: Piotr Banaś 2023-10-04 13:58:43)
rozmiar pliku: 14.9Kb

drukuj pobierz pdf    

pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz

Przetargi