Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo

Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE Nr 106/2023 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na grunty gminne położone w obrębie geodezyjnym Osiek PGR na dalszy czas określony

ZARZĄDZENIE Nr 106/2023

WÓJTA GMINY BULKOWO

z dnia 13 października 2023 r.

w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na grunty gminne położone w obrębie geodezyjnym Osiek PGR na dalszy czas określony

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08.03.1990r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), w związku z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz uchwałą Nr 218/XXVIII/17 Rady Gminy Bulkowo z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Bulkowo, zarządzam co następuje:

§1. Wydzierżawić na dalszy czas określony, nie dłuższy niż 3 lata, tj. na okres od dnia 01.10.2023r. do dnia 30.09.2026r. działkę gminną położoną w obrębie geodezyjnym Osiek PGR oznaczoną nr ew. 2/51 - powierzchnia do wydzierżawienia – 0,06 ha dotychczasowemu dzierżawcy.

§2.1. Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy będzie naliczona zgodnie z Zarządzeniem Nr 14/2020 Wójta Gminy Bulkowo z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego dla nieruchomości gminnych.

2. Stawka czynszu dzierżawnego może być corocznie waloryzowana w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły – publikowany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim. W przypadku, gdy wskaźnik ten będzie wynosił zero lub będzie ujemny, czynsz nie będzie podlegał waloryzacji.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi