Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo

Obwieszczenia i informacje: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Bulkowo, dnia 25 października 2023r.

RRA.ZP.6733.4.1.2023

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.), art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 2.10.2023r. Gminy Bulkowo w imieniu której działa pełnomocnik Pan Albert Czylewicz o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: rozbudowę, nadbudowę oraz zmianę konstrukcji dachu budynku świetlicy wiejskiej oraz budowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku i instalacji zbiornikowej wraz ze zbiornikiem naziemnym o pojemności 4,85m3 na działkach Nr ewid. 12/18, 128/1, 240/2, 205   położonych w miejscowości Blichowo w gminie Bulkowo oraz o wysłaniu projektu decyzji do uzgodnień z Zarządem Dróg Powiatowych w Płocku w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego oraz ze Starostą Powiatu Płockiego w zakresie ochrony gruntów rolnych.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Bulkowo – pokój nr 13 od poniedziałku do środy 7:15 – 15:15, czwartek 8:00 – 17:00, piątek 8:00 – 15:00.Informację o prowadzonym postępowaniu umieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bulkowo www.bip.bulkowo.pl, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bulkowo.

Zgodnie z art 49 Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi