Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo

Obwieszczenia i informacje: OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bulkowo, dnia 26 października 2023r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie z art. 17 pkt. 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 977 z późn. zm.) w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1688), art.  54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 246/XXXIX/2022 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 lutego 2022r.,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Włóki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 08.11.2023r. do 30.11.2023r. w siedzibie Urzędu Gminy w Bulkowie ul. Szkolna 1, w godz. od 800 do 1500oraz na stronie internetowej gminy www.bulkowo.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28.11.2023r. w siedzibie Urzędu Gminy Bulkowo, o godz. 1000

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu i prognozie, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Bulkowo lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres gmina@bulkowo.pl  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.12.2023r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy.

Odnosząc się do art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i zgodnie z art. 13 RODO, Wójt Gminy informuje, że jest administratorem przesyłanych danych, a dane osobowe podlegają zabezpieczeniom zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym art. 8a ust. 3 w/w ustawy.

Dokumenty do pobrania:
Projekt uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Włóki
(wprowadził: Piotr Banaś 2024-01-03 18:56:46)
rozmiar pliku: 602Kb
Rysunek planu
(wprowadził: Piotr Banaś 2024-01-03 18:56:25)
rozmiar pliku: 14Mb
Prognoza oddziaływania na środowisko
(wprowadził: Piotr Banaś 2024-01-03 18:55:53)
rozmiar pliku: 1.5Mb

drukuj pobierz pdf    

pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz

Przetargi