Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo

Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr 385/LXI/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr 316/LI/22 Rady Gminy Bulkowo z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2023-2035

UCHWAŁA Nr 385/LXI/23

RADY GMINY BULKOWO

z dnia 30 października 2023 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 316/LI/22 Rady Gminy Bulkowo z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2023-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r., poz.40 ) oraz art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r., poz.1270) Rada Gminy Bulkowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2023-2035, przyjętej Uchwałą Nr 316/LI/22 Rady Gminy Bulkowo z dnia 30 grudnia 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bulkowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi