Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo

Uchwały Rady: UCHWAŁA Nr 396/LXI/23 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa istniejącego boiska o dobudowę piłkochwytu w miejscowości Nowe Łubki”

UCHWAŁA Nr 396/LXI/23

RADY GMINY BULKOWO

z dnia 30 października 2023r.

w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa istniejącego boiska o dobudowę piłkochwytu w miejscowości Nowe Łubki”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) Rada Gminy Bulkowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1.Wyraża się zgodę na przystąpienie przez Gminę Bulkowo do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa istniejącego boiska o dobudowę piłkochwytu w miejscowości Nowe Łubki”.

2. Zadanie inwestycyjne, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Gminy Bulkowo na 2023 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bulkowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi