Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo

Obwieszczenia i informacje: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Bulkowo, dnia 10 listopada 2023 r.

RRA.ZP.6733.4.4.2023

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.), oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam

strony o zakończeniu postępowania na wniosek z dnia 2.10.2023r. Gminy Bulkowo, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Albert Czylewicz o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: rozbudowę, nadbudowę oraz zmianę konstrukcji dachu budynku świetlicy wiejskiej oraz budowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku i instalacji zbiornikowej wraz ze zbiornikiem naziemnym o pojemności 4,85m3 na działkach  Nr ewid. 12/18, 128/1, 240/2, 205 położonych w miejscowości Blichowo w gminie Bulkowo.

Stronom przysługuje prawo do zapoznania się z aktami sprawy w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego pisma w Urzędzie Gminy Bulkowo w pokoju nr 13 w godz. od poniedziałku do środy 7:15 – 15:15, czwartek 8:00 – 17:00, piątek 8:00 – 15:00.

Zgodnie z art. 10 K.p.a, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Po wyznaczonym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna w oparciu o zebrany materiał dowodowy.

Informację o prowadzonym postępowaniu umieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bulkowo www.bip.bulkowo.ploraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bulkowo.

Zgodnie z art 49 K.p.a, zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi