Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo

Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE Nr 109/2023 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont dróg gminnych nr 290419W oraz 290421W na terenie Gminy Bulkowo”

ZARZĄDZENIE Nr 109/2023

WÓJTA GMINY BULKOWO

z dnia 25 października 2023 r.

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Remont dróg gminnych nr 290419W oraz 290421W na terenie Gminy Bulkowo

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 40 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 2, art. 54, art. 55  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zarządzam co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont dróg gminnych nr 290419W oraz 290421W na terenie Gminy Bulkowo”.

§2.1. Powołuje się Komisję Przetargową w składzie:

1)

Piotr Woźniak

-

Przewodniczący Komisji

2)

Karina Kalinowska

-

Sekretarz Komisji

3)

Renata Frankiewicz

-

Członek Komisji

4)

Piotr Banaś

-

Członek Komisji

2. Zobowiązuje się Komisję Przetargową do wykonania czynności określonych w Regulaminie Prac Komisji Przetargowej z dnia 30.12.2022 r. nadanym przez Wójta Gminy Bulkowo.

§3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji wymienionej w §2.ust.1.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi