Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gmina Bulkowo

Zarządzenia Wójta: ZARZĄDZENIE Nr 114/2023 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2024 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2036

ZARZĄDZENIE NR 114/23

WÓJTA GMINY BULKOWO

z dnia 15 listopada 2023 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2024 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2036

Na podstawie art. 230 ust.2 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2023 publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872 ze zmianami)/ Wójt Gminy Bulkowo zarządza co następuje:

§ 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Bulkowo na rok 2024 wraz z objaśnieniami oraz projekt uchwały Rady Gminy Bulkowo w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2024 – 2036, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia, przedstawić:

  1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania,
  2. Radzie Gminy Bulkowo.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


drukuj pobierz pdf    

wstecz

Przetargi