Gmina Bulkowo
Strona główna » Zarządzenia Wójta
A A A

Zarządzenia Wójta:« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9  następna »
ZARZĄDZENIE Nr 115/2023 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Bulkowo i Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Bulkowo w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2023 roku
wytworzono: 27 Listopada 2023 | zmodyfikowano: 2023-11-27 12:55:06
ZARZĄDZENIE Nr 114/2023 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2024 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2036
wytworzono: 16 Listopada 2023 | zmodyfikowano: 2023-11-20 14:37:44
ZARZĄDZENIE Nr 113/2023 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej
wytworzono: 20 Listopada 2023 | zmodyfikowano: 2023-11-20 14:37:30
ZARZĄDZENIE Nr 112/2023 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa oleju opałowego na potrzeby Gminy Bulkowo”
wytworzono: 9 Listopada 2023 | zmodyfikowano: 2023-11-09 11:27:14
ZARZĄDZENIE Nr 111/2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy
wytworzono: 9 Listopada 2023 | zmodyfikowano: 2023-11-09 11:24:28
ZARZĄDZENIE Nr 110/2023 w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
wytworzono: 9 Listopada 2023 | zmodyfikowano: 2023-11-09 11:17:40
ZARZĄDZENIE Nr 109/2023 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont dróg gminnych nr 290419W oraz 290421W na terenie Gminy Bulkowo”
wytworzono: 10 Listopada 2023 | zmodyfikowano: 2023-11-10 10:24:10
ZARZĄDZENIE Nr 108/2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Bulkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
wytworzono: 24 Października 2023 | zmodyfikowano: 2023-10-24 12:48:40
ZARZĄDZENIE Nr 107/2023 w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
wytworzono: 18 Października 2023 | zmodyfikowano: 2023-10-18 13:31:06
ZARZĄDZENIE Nr 106/2023 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na grunty gminne położone w obrębie geodezyjnym Osiek PGR na dalszy czas określony
wytworzono: 24 Października 2023 | zmodyfikowano: 2023-10-24 12:40:34
ZARZĄDZENIE Nr 105/2023 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bulkowo w okresie od 01
wytworzono: 18 Października 2023 | zmodyfikowano: 2023-10-18 09:47:08
ZARZĄDZENIE Nr 104/2023 w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
wytworzono: 18 Października 2023 | zmodyfikowano: 2023-10-18 13:18:32
ZARZĄDZENIE Nr 103/2023 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa kruszyw na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Gminie Bulkowo”
wytworzono: 18 Października 2023 | zmodyfikowano: 2023-10-18 09:44:27
ZARZĄDZENIE Nr 102/2023 w sprawie aktualizacji planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia przez Gminę Bulkowo w 2023 r.
wytworzono: 18 Października 2023 | zmodyfikowano: 2023-10-18 09:34:13
ZARZĄDZENIE Nr 101/2023 w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
wytworzono: 5 Października 2023 | zmodyfikowano: 2023-10-05 21:23:55
ZARZĄDZENIE Nr 100/2023 w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
wytworzono: 29 Września 2023 | zmodyfikowano: 2023-09-29 14:37:29
ZARZĄDZENIE Nr 99/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
wytworzono: 4 Października 2023 | zmodyfikowano: 2023-10-04 13:57:01
ZARZĄDZENIE Nr 98/2023 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na grunty gminne położone w obrębie geodezyjnym Słupca na dalszy czas określony
wytworzono: 18 Października 2023 | zmodyfikowano: 2023-10-18 09:30:06
ZARZĄDZENIE Nr 97/2023 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bulkowo”
wytworzono: 18 Października 2023 | zmodyfikowano: 2023-10-18 13:14:15
ZARZĄDZENIE Nr 96/2023 w sprawie aktualizacji planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia przez Gminę Bulkowo w 2023 r.
wytworzono: 18 Października 2023 | zmodyfikowano: 2023-10-18 13:11:00

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9  następna »

Przetargi