nazwa dokumentu: Informacja o terminie sesji Rady Gminy Bulkowo

Bulkowo 23 października 2023r.

RRA.RG.0002.10.2023

Na podst. art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 40) zwołuję na dzień 30 października br. (poniedziałek) LXI sesję Rady Gminy Bulkowo.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.

Rozpoczęcie obrad – godz. 10.00.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja nt. porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z  LX sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

5. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2035 (druk nr 400)

b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2023r. (druk nr 401)

c) zmiany Uchwały Nr 181/XXX/21 Rady Gminy Bulkowo z dnia 13 lipca 2021 roku zmienionej Uchwałą Nr 187/XXXI/21 z dnia 22 lipca 2021 roku, Uchwałą Nr 290/XLVII/22 z dnia 26 października 2022 rok oraz 306/XLVIII/22 z dnia 17 listopada 2022 roku (druk nr 402)

d) udzielenia dotacji na realizację inwestycji: Remont konstrukcji kościoła parafialnego w Pilichowie, gm. Bulkowo (druk nr 403)

e) udzielenia dotacji na realizację inwestycji: Konserwacja zabytkowego wyposażenia kościoła parafialnego w Daniszewie, gm. Bulkowo (druk nr 404)

f) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 290410W w miejscowości Sochocino-Praga” (druk nr 405)

g) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ew. 259/1 relacji Włóki-Falęcin” (druk nr 406)

h) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wiaty ekspozycji etnograficznych na działce nr ewid. 52/1 położonej w miejscowości Bulkowo Kolonia, gm. Bulkowo” (druk nr 407)

i) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego na działce nr ewid. 11/10 położonej w miejscowości Nadułki, gm. Bulkowo” (druk nr 408)

j) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlach mieszkaniowych w miejscowości Osiek i Pilichowo” (druk nr 409)

k) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,,Utworzenie pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Blichowie" (druk nr 410).

l) realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa istniejącego boiska o dobudowę piłkochwytu w miejscowości Nowe Łubki” (druk nr 411)

ł) przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla gminy Bulkowo na lata 2023-2026" (druk nr 412)

8. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/Andrzej Krokowski

 
informacje wprowadził:Piotr Bana
informacje wytworzył:Piotr Bana
data dodania: 23 Października 2023
data modyfikacji: /
data wyworzenia: Piotr Bana / 23 Października 2023