Gmina Bulkowo
Strona główna » Rejestr zmian
A A A

Rejestr zmian:


2024-07-18 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Sesja Nr IV/24
dział: Wyniki głosowań na sesjach Rady Gminy
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-07-18 / 15:39:56
przejdź do wpisu >>
2024-07-18 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Protokół Nr III/24
dział: Protokoły z sesji
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-07-18 / 15:20:24
przejdź do wpisu >>
2024-07-18 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Protokół nr 2/24
dział: Protokoły ze wspólnych posiedzień Komisji Rady Gminy
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-07-18 / 15:17:08
przejdź do wpisu >>
2024-07-18 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Protokół Nr III/24
dział: Protokoły z sesji
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-07-18 / 15:16:17
przejdź do wpisu >>
2024-07-18 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Protokół nr 2/24
dział: Protokoły ze wspólnych posiedzień Komisji Rady Gminy
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-07-18 / 13:42:05
przejdź do wpisu >>
2024-07-18 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Sesja Nr IV/24
dział: Transmisje z sesji
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-07-18 / 08:54:58
przejdź do wpisu >>
2024-07-17 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Informacja z otwarcia ofert
dział: Remont konstrukcji kościoła parafialnego w Pilichowie, gm. Bulkowo
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-07-17 / 12:53:48
przejdź do wpisu >>
2024-07-17 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 69/2024 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do otwarcia i rozpatrzenia ofert złożonych w związku z ogłoszonym w dniu 09.07.2024 r. otwartym konkursem ofert na realizację zadania własnego Gminy Bulkowo z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Bulkowo w 2024 roku – etap 2
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-07-17 / 10:57:21
przejdź do wpisu >>
2024-07-17 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
dział: Remont konstrukcji kościoła parafialnego w Pilichowie, gm. Bulkowo
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-07-17 / 10:48:31
przejdź do wpisu >>
2024-07-17 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 68/2024 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania własnego Gminy Bulkowo z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Bulkowo w 2024 roku – etap 2
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-07-17 / 08:37:21
przejdź do wpisu >>
2024-07-17 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 60/2024 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Bulkowie na 2024 rok
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-07-17 / 08:33:01
przejdź do wpisu >>
2024-07-17 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy
dział: Obwieszczenia i informacje
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-07-17 / 07:59:33
przejdź do wpisu >>
2024-07-12 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dział: Obwieszczenia i informacje
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-07-12 / 14:15:46
przejdź do wpisu >>
2024-07-12 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dział: Budowa obiektów małej architektury na dz. nr ew. 5/4 w miejscowości Rogowo, gm. Bulkowo
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-07-12 / 14:06:29
przejdź do wpisu >>
2024-07-12 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dział: Budowa obiektów małej architektury na dz. nr ew. 5/4 w miejscowości Rogowo, gm. Bulkowo
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-07-12 / 14:05:44
przejdź do wpisu >>
2024-07-11 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
dział: Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-07-11 / 15:04:21
przejdź do wpisu >>
2024-07-11 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dział: Obwieszczenia i informacje
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-07-11 / 15:03:25
przejdź do wpisu >>
2024-07-11 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Informacja o terminie sesji Rady Gminy Bulkowo
dział: Obwieszczenia i informacje
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-07-11 / 12:23:01
przejdź do wpisu >>
2024-07-11 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dział: Remont podłóg na salach sportowych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bulkowie
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-07-11 / 12:07:53
przejdź do wpisu >>
2024-07-10 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2024 r. – Powiat Płocki
dział: Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie Powiatu Płockiego
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-07-10 / 12:07:19
przejdź do wpisu >>
2024-07-10 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla mieszkańców powiatu płockiego w 2024 roku
dział: Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie Powiatu Płockiego
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-07-10 / 12:06:36
przejdź do wpisu >>
2024-07-08 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dział: Obwieszczenia i informacje
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-07-08 / 14:17:34
przejdź do wpisu >>
2024-07-08 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa budynku garażowo-warsztatowego z częścią socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym z instalacją zbiornikową na gaz płynny
dział: Szacowanie Wartości Zamówienia
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-07-08 / 14:09:20
przejdź do wpisu >>
2024-07-08 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 67/2024 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 18 lipca 2024 r.
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-07-08 / 13:46:05
przejdź do wpisu >>
2024-07-08 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Informacja z otwarcia ofert
dział: Remont podłóg na salach sportowych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bulkowie
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-07-08 / 13:41:01
przejdź do wpisu >>
2024-07-08 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Opracowanie studium wykonalności w ramach zadania pn.: \"Zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego (filii Szkoły Podstawowej) w celu utworzenia klubu seniora na działce nr ewid. 83/2 położonej w miejscowości Nowe Krubice w gminie Bulkowo\"
dział: Szacowanie Wartości Zamówienia
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-07-08 / 13:38:22
przejdź do wpisu >>
2024-07-08 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Opracowanie studium wykonalności w ramach zadania pn.: \\
dział: Szacowanie Wartości Zamówienia
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-07-08 / 13:19:59
przejdź do wpisu >>
2024-07-08 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
dział: Remont podłóg na salach sportowych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bulkowie
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-07-08 / 13:19:35
przejdź do wpisu >>
2024-07-08 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Opracowanie studium wykonalności w ramach zadania pn.: \"Zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego (filii Szkoły Podstawowej) w celu utworzenia klubu seniora na działce nr ewid. 83/2 położonej w miejscowości Nowe Krubice w gminie Bulkowo\"
dział: Szacowanie Wartości Zamówienia
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-07-08 / 13:17:39
przejdź do wpisu >>
2024-07-08 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Opracowanie studium wykonalności w ramach zadania pn.: \"Zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego (filii Szkoły Podstawowej) w celu utworzenia klubu seniora na działce nr ewid. 83/2 położonej w miejscowości Nowe Krubice w gminie Bulkowo\"
dział: Szacowanie Wartości Zamówienia
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-07-08 / 13:16:36
przejdź do wpisu >>
2024-07-08 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
dział: Remont podłóg na salach sportowych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bulkowie
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-07-08 / 12:54:13
przejdź do wpisu >>
2024-07-08 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
dział: Remont podłóg na salach sportowych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bulkowie
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-07-08 / 10:21:31
przejdź do wpisu >>
2024-07-05 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 65/2024 w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok
dział: Zarządzenia Wójta
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-07-05 / 13:08:36
przejdź do wpisu >>
2024-07-05 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 65/24 w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-07-05 / 13:07:36
przejdź do wpisu >>
2024-07-04 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania pn.: „Utworzenie lokalnego centrum integracyjnego w miejscowości Dobra, gm. Bulkowo”
dział: Szacowanie Wartości Zamówienia
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-07-04 / 13:38:11
przejdź do wpisu >>
2024-07-04 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Protokół Nr LXVII/24
dział: Protokoły z sesji
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-07-04 / 12:50:44
przejdź do wpisu >>
2024-07-04 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Protokół Nr LXVII/24
dział: Protokoły z sesji
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-07-04 / 12:49:05
przejdź do wpisu >>
2024-07-04 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
dział: Obwieszczenia i informacje
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-07-04 / 12:21:41
przejdź do wpisu >>
2024-07-04 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Sołtysi i Rady Sołeckie
dział: Sołtysi i Rady Sołeckie
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-07-04 / 12:09:44
przejdź do wpisu >>
2024-07-03 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: OBWIESZCZENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
dział: Obwieszczenia i informacje
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-07-03 / 14:41:28
przejdź do wpisu >>
2024-07-03 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 63/2024 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont podłóg na salach sportowych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bulkowie”
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-07-03 / 10:12:23
przejdź do wpisu >>
2024-07-02 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 64/2024 w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-07-02 / 12:48:22
przejdź do wpisu >>
2024-06-27 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: UCHWAŁA Nr 21/III/24 w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkanki gminy dotyczącej wykonania odpowiednego ogrodzenia boiska w miejscowości Nowe Łubki
dział: Uchwały Rady
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-06-27 / 15:52:59
przejdź do wpisu >>
2024-06-27 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: UCHWAŁA NR 20/III/24 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bulkowo na lata 2025-2028 z perspektywą na lata 2029-2032”
dział: Uchwały Rady
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-06-27 / 15:52:10
przejdź do wpisu >>
2024-06-27 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: UCHWAŁA Nr 19/III/24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Bulkowo, na rzecz najemcy
dział: Uchwały Rady
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-06-27 / 15:51:19
przejdź do wpisu >>
2024-06-27 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: UCHWAŁA Nr 18/III/24 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dwukierunkowej drogi dla rowerów na działce nr ew. 32/1 w miejscowości Rogowo, gm. Bulkowo”
dział: Uchwały Rady
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-06-27 / 15:50:36
przejdź do wpisu >>
2024-06-27 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: UCHWAŁA Nr 17/III/24 w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2024 rok Nr 409/LXIV/23 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 grudnia 2023 roku
dział: Uchwały Rady
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-06-27 / 15:48:30
przejdź do wpisu >>
2024-06-27 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: UCHWAŁA Nr 16/III/24 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 408/LXIV/23 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo
dział: Uchwały Rady
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-06-27 / 15:46:54
przejdź do wpisu >>
2024-06-27 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: UCHWAŁA Nr 15/III/24 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bulkowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2023 rok
dział: Uchwały Rady
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-06-27 / 15:46:10
przejdź do wpisu >>
2024-06-27 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: UCHWAŁA Nr 14/III/24 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok
dział: Uchwały Rady
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-06-27 / 15:45:00
przejdź do wpisu >>
2024-06-27 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: UCHWAŁA Nr 13/III/24 w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Bulkowo
dział: Uchwały Rady
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-06-27 / 15:44:15
przejdź do wpisu >>
2024-06-27 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Protokół nr 1/24
dział: Protokoły ze wspólnych posiedzień Komisji Rady Gminy
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-06-27 / 10:31:43
przejdź do wpisu >>
2024-06-27 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Protokół nr 73/24
dział: Protokoły ze wspólnych posiedzień Komisji Rady Gminy
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-06-27 / 10:21:20
przejdź do wpisu >>
2024-06-26 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dział: Obwieszczenia i informacje
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-06-26 / 13:33:08
przejdź do wpisu >>
2024-06-26 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 62/2024 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Sochocino - Praga
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-06-26 / 13:25:14
przejdź do wpisu >>
2024-06-26 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Zapytanie ofertowe
dział: Remont podłóg na salach sportowych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bulkowie
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-06-26 / 09:35:00
przejdź do wpisu >>
2024-06-26 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Zapytanie ofertowe
dział: Zamówienia o wartości poniżej 130000 zł
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-06-26 / 09:33:21
przejdź do wpisu >>
2024-06-26 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zapytanie ofertowe
dział: Zamówienia o wartości poniżej 130000 zł
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-06-26 / 09:29:55
przejdź do wpisu >>
2024-06-26 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 59/2024 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa budynku garażowo-warsztatowego z częścią socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym z instalacją zbiornikową na gaz płynny”
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-06-26 / 09:27:58
przejdź do wpisu >>
2024-06-25 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 61/2024 w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Bulkowo dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bulkowo
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-06-25 / 10:59:10
przejdź do wpisu >>
2024-06-24 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy
dział: Obwieszczenia i informacje
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-06-24 / 11:07:18
przejdź do wpisu >>
2024-06-20 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Wykaz firm świadczących usługi asenizacyjne na terenie Gminy Bulkowo
dział: Ochrona środowiska
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-06-20 / 19:39:26
przejdź do wpisu >>
2024-06-20 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Sesja Nr III/24
dział: Wyniki głosowań na sesjach Rady Gminy
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-06-20 / 19:26:54
przejdź do wpisu >>
2024-06-20 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji:
dział: Wyniki głosowań na sesjach Rady Gminy
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-06-20 / 19:23:46
przejdź do wpisu >>
2024-06-20 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Protokół Nr I/24
dział: Protokoły z sesji
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-06-20 / 19:16:37
przejdź do wpisu >>
2024-06-20 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Protokół Nr II/24
dział: Protokoły z sesji
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-06-20 / 19:15:53
przejdź do wpisu >>
2024-06-20 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Budowa budynku garażowo-warsztatowego z częścią socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym z instalacją zbiornikową na gaz płynny
dział: Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej 130000 zł
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-06-20 / 17:26:21
przejdź do wpisu >>
2024-06-20 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Sesja Nr III/24
dział: Transmisje z sesji
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-06-20 / 16:22:07
przejdź do wpisu >>
2024-06-20 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Sesja Nr III/24
dział: Transmisje z sesji
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-06-20 / 09:46:39
przejdź do wpisu >>
2024-06-19 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
dział: Obwieszczenia i informacje
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-06-19 / 16:01:21
przejdź do wpisu >>
2024-06-19 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 58/2024 w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 rok
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-06-19 / 11:50:13
przejdź do wpisu >>
2024-06-19 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 7/2024 w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 rok
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-06-19 / 11:40:12
przejdź do wpisu >>
2024-06-18 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Informacja z otwarcia ofert
dział: Budowa obiektów małej architektury na dz. nr ew. 5/4 w miejscowości Rogowo, gm. Bulkowo
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-06-18 / 12:47:15
przejdź do wpisu >>
2024-06-18 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 57/2024 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Utworzenie lokalnego centrum integracyjnego w miejscowości Dobra, gm. Bulkowo”
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-06-18 / 12:20:53
przejdź do wpisu >>
2024-06-18 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
dział: Budowa obiektów małej architektury na dz. nr ew. 5/4 w miejscowości Rogowo, gm. Bulkowo
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-06-18 / 10:16:26
przejdź do wpisu >>
2024-06-18 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
dział: Menu Przedmiotowe
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-06-18 / 10:15:35
przejdź do wpisu >>
2024-06-17 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dział: Obwieszczenia i informacje
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-06-17 / 12:53:49
przejdź do wpisu >>
2024-06-15 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Wyjaśnienie treści SWZ
dział: Budowa obiektów małej architektury na dz. nr ew. 5/4 w miejscowości Rogowo, gm. Bulkowo
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-06-15 / 21:48:18
przejdź do wpisu >>
2024-06-14 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Utworzenie lokalnego centrum integracyjnego w miejscowości Dobra, gm. Bulkowo
dział: Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej 130000 zł
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-06-14 / 14:39:11
przejdź do wpisu >>
2024-06-13 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zapytanie ofertowe
dział: Remont konstrukcji kościoła parafialnego w Pilichowie, gm. Bulkowo
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-06-13 / 16:31:08
przejdź do wpisu >>
2024-06-13 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Informacja o terminie sesji Rady Gminy Bulkowo
dział: Obwieszczenia i informacje
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-06-13 / 16:23:22
przejdź do wpisu >>
2024-06-12 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 55/2023 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa obiektów małej architektury na dz. nr ew. 5/4 w miejscowości Rogowo, gm. Bulkowo”
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-06-12 / 17:38:07
przejdź do wpisu >>
2024-06-12 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 54/2024 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP w Bulkowie”
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-06-12 / 17:35:17
przejdź do wpisu >>
2024-06-12 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 56/2024 w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-06-12 / 13:26:12
przejdź do wpisu >>
2024-06-12 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 53/2024 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Bulkowie na 2024 rok
dział: Zarządzenia Wójta
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-06-12 / 12:37:19
przejdź do wpisu >>
2024-06-12 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 23/2024 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Bulkowie na 2024 rok
dział: Zarządzenia Wójta
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-06-12 / 12:36:48
przejdź do wpisu >>
2024-06-12 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 53/24 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Bulkowie na 2024 rok
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-06-12 / 12:35:10
przejdź do wpisu >>
2024-06-12 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 23/24 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Bulkowie na 2024 rok
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-06-12 / 12:33:37
przejdź do wpisu >>
2024-06-11 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 37/2024 w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania projektu raportu o stanie Gminy Bulkowo
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-06-11 / 12:53:44
przejdź do wpisu >>
2024-06-11 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
dział: Remont konstrukcji kościoła parafialnego w Pilichowie, gm. Bulkowo
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-06-11 / 12:40:14
przejdź do wpisu >>
2024-06-11 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: PROTOKÓŁ NR I/24
dział: Protokoły z sesji
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-06-11 / 12:31:02
przejdź do wpisu >>
2024-06-11 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 52/2024 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na grunty gminne położone w obrębie geodezyjnym Worowice na dalszy czas określony
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-06-11 / 12:07:43
przejdź do wpisu >>
2024-06-11 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 51/2024 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na grunty gminne położone w obrębie geodezyjnym Worowice na dalszy czas określony
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-06-11 / 12:05:37
przejdź do wpisu >>
2024-06-11 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 50/2024 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na grunty gminne położone w obrębie geodezyjnym Worowice na dalszy czas określony
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-06-11 / 12:03:38
przejdź do wpisu >>
2024-06-11 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 49/2024 w sprawie aktualizacji planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia przez Gminę Bulkowo w 2024 r.
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-06-11 / 11:59:21
przejdź do wpisu >>
2024-06-11 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 48/2024 w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-06-11 / 11:56:57
przejdź do wpisu >>
2024-06-11 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 46/2024 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na grunty gminne położone w obrębie geodezyjnym Worowice na dalszy czas określony
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-06-11 / 11:54:05
przejdź do wpisu >>
2024-06-11 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Obwieszczenie Starosty Gostynińskiego
dział: Obwieszczenia i informacje
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-06-11 / 11:49:33
przejdź do wpisu >>
2024-06-10 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego - budowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Nadułki gm. Bulkowo
dział: Obwieszczenia i informacje
osoba wprowadzająca: Ireneusz Kwiatkowski
czas akcji: 2024-06-10 / 19:33:01
przejdź do wpisu >>
2024-06-10 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Decyzja nr 2 Starosty Płockiego GGN.II.683.67.2022
dział: Obwieszczenia i informacje
osoba wprowadzająca: Ireneusz Kwiatkowski
czas akcji: 2024-06-10 / 19:20:25
przejdź do wpisu >>
następna >>
Przetargi