Gmina Bulkowo
Strona główna » Rejestr zmian
A A A

Rejestr zmian:


2023-11-28 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Wydłużenie terminu - Ogłoszenie o zatrudnieniu pracownika na czas zastępstwa za nieobecnego pracownika do referatu planowania rozwoju i spraw administracyjnych
dział: Obwieszczenia i informacje
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-11-28 / 14:01:02
przejdź do wpisu >>
2023-11-28 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Wydłużenie terminu - Ogłoszenie o zatrudnieniu pracownika na czas zastępstwa za nieobecnego pracownika do referatu planowania rozwoju i spraw administracyjnych
dział: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-11-28 / 14:00:12
przejdź do wpisu >>
2023-11-27 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Protokół nr 64/23
dział: Protokoły ze wspólnych posiedzień Komisji Rady Gminy
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-11-27 / 13:42:36
przejdź do wpisu >>
2023-11-27 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Protokół Nr LX/23
dział: Protokoły z sesji
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-11-27 / 13:24:37
przejdź do wpisu >>
2023-11-27 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 115/2023 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Bulkowo i Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Bulkowo w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2023 roku
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-11-27 / 12:55:06
przejdź do wpisu >>
2023-11-27 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dział: Obwieszczenia i informacje
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-11-27 / 12:51:33
przejdź do wpisu >>
2023-11-27 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku
dział: Obwieszczenia i informacje
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-11-27 / 12:25:43
przejdź do wpisu >>
2023-11-24 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
dział: Obwieszczenia i informacje
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-11-24 / 12:47:03
przejdź do wpisu >>
2023-11-23 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Informacja o terminie sesji Rady Gminy Bulkowo
dział: Obwieszczenia i informacje
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-11-23 / 14:34:12
przejdź do wpisu >>
2023-11-20 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 114/2023 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2024 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2036
dział: Zarządzenia Wójta
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-11-20 / 14:37:44
przejdź do wpisu >>
2023-11-20 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 113/2023 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej
dział: Zarządzenia Wójta
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-11-20 / 14:37:30
przejdź do wpisu >>
2023-11-20 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE NR 113/2023 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-11-20 / 14:36:41
przejdź do wpisu >>
2023-11-17 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Ogłoszenie o zatrudnieniu pracownika na czas zastępstwa za nieobecnego pracownika do referatu planowania rozwoju i spraw administracyjnych
dział: Obwieszczenia i informacje
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-11-17 / 16:44:41
przejdź do wpisu >>
2023-11-17 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Ogłoszenie o zatrudnieniu pracownika na czas zastępstwa za nieobecnego pracownika do referatu planowania rozwoju i spraw administracyjnych
dział: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-11-17 / 16:43:37
przejdź do wpisu >>
2023-11-16 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE NR 114/2023 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2024 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2036
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-11-16 / 15:31:16
przejdź do wpisu >>
2023-11-10 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 109/2023 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont dróg gminnych nr 290419W oraz 290421W na terenie Gminy Bulkowo”
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-11-10 / 10:24:10
przejdź do wpisu >>
2023-11-10 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dział: Obwieszczenia i informacje
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-11-10 / 09:53:33
przejdź do wpisu >>
2023-11-09 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dział: Obwieszczenia i informacje
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-11-09 / 14:58:06
przejdź do wpisu >>
2023-11-09 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: UCHWAŁA Nr 397/LXI/23 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Bulkowo na lata 2023 – 2026”
dział: Uchwały Rady
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-11-09 / 13:06:10
przejdź do wpisu >>
2023-11-09 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: UCHWAŁA Nr 396/LXI/23 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa istniejącego boiska o dobudowę piłkochwytu w miejscowości Nowe Łubki”
dział: Uchwały Rady
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-11-09 / 13:03:09
przejdź do wpisu >>
2023-11-09 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: UCHWAŁA Nr 395/LXI/23 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Blichowie”
dział: Uchwały Rady
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-11-09 / 13:01:49
przejdź do wpisu >>
2023-11-09 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: UCHWAŁA Nr 394/LXI/23 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlach mieszkaniowych w miejscowościach Osiek i Pilichowo”
dział: Uchwały Rady
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-11-09 / 13:00:29
przejdź do wpisu >>
2023-11-09 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: UCHWAŁA Nr 393/LXI/23 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego na działce nr ewid. 11/10 położonej w miejscowości Nadułki, gm. Bulkowo”
dział: Uchwały Rady
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-11-09 / 12:58:46
przejdź do wpisu >>
2023-11-09 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: UCHWAŁA Nr 392/LXI/23 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wiaty ekspozycji etnograficznych na działce nr ewid. 52/1 położonej w miejscowości Bulkowo Kolonia, gm. Bulkowo”
dział: Uchwały Rady
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-11-09 / 12:57:05
przejdź do wpisu >>
2023-11-09 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: UCHWAŁA Nr 391/LXI/23 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ew. 259/1 relacji Włóki-Falęcin”
dział: Uchwały Rady
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-11-09 / 12:55:45
przejdź do wpisu >>
2023-11-09 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: UCHWAŁA Nr 390/LXI/23 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 290410W w miejscowości Sochocino-Praga.”
dział: Uchwały Rady
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-11-09 / 12:54:18
przejdź do wpisu >>
2023-11-09 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: UCHWAŁA Nr 389/LXI/23 w sprawie udzielenia dotacji na realizację inwestycji: Konserwacja zabytkowego wyposażenia kościoła parafialnego w Daniszewie, gm. Bulkowo
dział: Uchwały Rady
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-11-09 / 12:51:34
przejdź do wpisu >>
2023-11-09 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: UCHWAŁA Nr 388/LXI/23 w sprawie udzielenia dotacji na realizację inwestycji: Remont konstrukcji kościoła parafialnego w Pilichowie, gm. Bulkowo
dział: Uchwały Rady
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-11-09 / 12:50:36
przejdź do wpisu >>
2023-11-09 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: UCHWAŁA Nr 387/LXI/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr 181/XXX/21 Rady Gminy Bulkowo z dnia 13 lipca 2021 roku zmienionej Uchwałą Nr 187/XXXI/21 z dnia 22 lipca 2021 roku, Uchwałą Nr 290/XLVII/22 z dnia 26 października 2022 roku oraz 306/XLVIII/22 z dnia 17 listopada 2022 roku
dział: Uchwały Rady
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-11-09 / 12:49:17
przejdź do wpisu >>
2023-11-09 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: UCHWAŁA Nr 385/LXI/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr 316/LI/22 Rady Gminy Bulkowo z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2023-2035
dział: Uchwały Rady
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-11-09 / 12:43:20
przejdź do wpisu >>
2023-11-09 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: UCHWAŁA Nr 386/LXI/23 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2023 rok Nr317/LI/22 Rady Gminy Bulkowo z dnia 30 grudnia 2022 roku
dział: Uchwały Rady
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-11-09 / 12:43:04
przejdź do wpisu >>
2023-11-09 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: UCHWAŁA Nr 385/LXI/23 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 316/LI/22 Rady Gminy Bulkowo z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2023-2035
dział: Uchwały Rady
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-11-09 / 12:41:21
przejdź do wpisu >>
2023-11-09 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 112/2023 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa oleju opałowego na potrzeby Gminy Bulkowo”
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-11-09 / 11:27:14
przejdź do wpisu >>
2023-11-09 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 111/2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-11-09 / 11:24:28
przejdź do wpisu >>
2023-11-09 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 110/2023 w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-11-09 / 11:17:40
przejdź do wpisu >>
2023-11-09 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Sesja Nr LXI/23
dział: Wyniki głosowań na sesjach Rady Gminy
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-11-09 / 08:49:29
przejdź do wpisu >>
2023-11-08 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacyjnej w m. Osiek, gm. Bulkowo”
dział: Szacowanie Wartości Zamówienia
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-11-08 / 10:16:38
przejdź do wpisu >>
2023-11-07 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Dostawa oleju opałowego na potrzeby Gminy Bulkowo
dział: Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej 130000 zł
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-11-07 / 15:07:58
przejdź do wpisu >>
2023-11-07 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Dostawa oleju opałowego na potrzeby Gminy Bulkowo
dział: Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej 130000 zł
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-11-07 / 15:07:39
przejdź do wpisu >>
2023-11-07 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Dostawa oleju opałowego na potrzeby Gminy Bulkowo
dział: Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej 130000 zł
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-11-07 / 15:05:22
przejdź do wpisu >>
2023-11-07 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Postanowienia Starosty Gostynińskiegoo powołaniu biegłego rzeczoznawcy majątkowego
dział: Obwieszczenia i informacje
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-11-07 / 14:52:35
przejdź do wpisu >>
2023-10-31 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Sesja Nr LXI/23
dział: Wyniki głosowań na sesjach Rady Gminy
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-10-31 / 10:08:40
przejdź do wpisu >>
2023-10-30 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Sesja Nr LXI/23
dział: Transmisje z sesji
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-10-30 / 09:33:49
przejdź do wpisu >>
2023-10-26 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Remont dróg gminnych nr 290419W oraz 290421W na terenie Gminy Bulkowo
dział: Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej 130000 zł
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-10-26 / 15:05:51
przejdź do wpisu >>
2023-10-26 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Dane adresowe
dział: Menu Przedmiotowe
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-10-26 / 15:03:34
przejdź do wpisu >>
2023-10-26 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dział: Obwieszczenia i informacje
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-10-26 / 15:02:00
przejdź do wpisu >>
2023-10-25 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dział: Obwieszczenia i informacje
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-10-25 / 15:03:48
przejdź do wpisu >>
2023-10-25 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na potrzeby budowy otwartego zbiornika retencyjnego o powierzchni do 5 000 m2 i głębokości do 3 m oraz budowy drogi wewnętrznej
dział: Szacowanie Wartości Zamówienia
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-10-25 / 13:33:21
przejdź do wpisu >>
2023-10-24 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 108/2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Bulkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
dział: Zarządzenia Wójta
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-10-24 / 12:48:40
przejdź do wpisu >>
2023-10-24 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 108/2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Bulkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Gminy Bulkowo na 2023 rok.”
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-10-24 / 12:47:48
przejdź do wpisu >>
2023-10-24 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 106/2023 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na grunty gminne położone w obrębie geodezyjnym Osiek PGR na dalszy czas określony
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-10-24 / 12:40:34
przejdź do wpisu >>
2023-10-24 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Wykaz firm świadczących usługi asenizacyjne na terenie Gminy Bulkowo
dział: Ochrona środowiska
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-10-24 / 12:36:30
przejdź do wpisu >>
2023-10-23 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Informacja o terminie sesji Rady Gminy Bulkowo
dział: Obwieszczenia i informacje
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-10-23 / 17:59:55
przejdź do wpisu >>
2023-10-23 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Informacja o terminie sesji Rady Gminy Bulkowo
dział: Obwieszczenia i informacje
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-10-23 / 17:59:06
przejdź do wpisu >>
2023-10-18 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dział: Obwieszczenia i informacje
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-10-18 / 13:43:30
przejdź do wpisu >>
2023-10-18 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 107/2023 w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-10-18 / 13:31:06
przejdź do wpisu >>
2023-10-18 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 104/2023 w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-10-18 / 13:18:32
przejdź do wpisu >>
2023-10-18 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 97/2023 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bulkowo”
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-10-18 / 13:14:15
przejdź do wpisu >>
2023-10-18 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 96/2023 w sprawie aktualizacji planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia przez Gminę Bulkowo w 2023 r.
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-10-18 / 13:11:00
przejdź do wpisu >>
2023-10-18 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 105/2023 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bulkowo w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.”
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-10-18 / 09:47:08
przejdź do wpisu >>
2023-10-18 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 103/2023 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa kruszyw na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Gminie Bulkowo”
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-10-18 / 09:44:27
przejdź do wpisu >>
2023-10-18 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 102/2023 w sprawie aktualizacji planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia przez Gminę Bulkowo w 2023 r.
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-10-18 / 09:34:13
przejdź do wpisu >>
2023-10-18 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 99/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-10-18 / 09:31:55
wpis usunięty, podgląd nie jest dostępny
2023-10-18 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 98/2023 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na grunty gminne położone w obrębie geodezyjnym Słupca na dalszy czas określony
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-10-18 / 09:30:06
przejdź do wpisu >>
2023-10-13 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bodzanów
dział: Obwieszczenia i informacje
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-10-13 / 14:57:29
przejdź do wpisu >>
2023-10-13 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bulkowo w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
dział: Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej 130000 zł
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-10-13 / 14:42:27
przejdź do wpisu >>
2023-10-12 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Dowóz mieszkańców na wybory
dział: Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-10-12 / 15:26:00
przejdź do wpisu >>
2023-10-06 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 95/2023 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Usuwanie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-10-06 / 15:53:10
przejdź do wpisu >>
2023-10-06 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Dostawa kruszyw na potrzeby bieżącego utrzymania dróg w Gminie Bulkowo
dział: Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej 130000 zł
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-10-06 / 15:04:19
przejdź do wpisu >>
2023-10-05 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 101/2023 w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-10-05 / 21:23:55
przejdź do wpisu >>
2023-10-05 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Dowóz mieszkańców na wybory
dział: Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-10-05 / 21:21:47
przejdź do wpisu >>
2023-10-04 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Obwieszczenie OKW w Płocku o zarejestrowanych kandydatach na senatora
dział: Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-10-04 / 14:05:49
przejdź do wpisu >>
2023-10-04 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Obwieszczenie OKW w Płocku o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów
dział: Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-10-04 / 14:03:38
przejdź do wpisu >>
2023-10-04 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 94/2023 w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
dział: Zarządzenia Wójta
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-10-04 / 13:58:07
przejdź do wpisu >>
2023-10-04 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 99/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-10-04 / 13:57:01
przejdź do wpisu >>
2023-10-04 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 94/23 w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-10-04 / 13:53:38
przejdź do wpisu >>
2023-10-04 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Oświadczenie majątkowe p. Pawła Skulimowskiego – Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bulkowie na rozpoczęcie kadencji
dział: Oświadczenia majątkowe
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-10-04 / 13:27:57
przejdź do wpisu >>
2023-10-04 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Projekt uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Chlebowo
dział: Obwieszczenia i informacje
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-10-04 / 09:26:21
przejdź do wpisu >>
2023-09-29 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 93/2023 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Bulkowo do wykonywania czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania
dział: Zarządzenia Wójta
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-09-29 / 14:39:05
przejdź do wpisu >>
2023-09-29 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 90/2023 w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Bulkowo
dział: Zarządzenia Wójta
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-09-29 / 14:38:32
przejdź do wpisu >>
2023-09-29 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 100/2023 w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-09-29 / 14:37:28
przejdź do wpisu >>
2023-09-27 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Usługa doradcza w ramach projektu grantowego ,,Cyberbezpieczny samorząd\\
dział: Szacowanie Wartości Zamówienia
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-09-27 / 15:19:54
przejdź do wpisu >>
2023-09-27 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Usługa doradcza w ramach projektu grantowego ,,Cyberbezpieczny samorząd\"
dział: Szacowanie Wartości Zamówienia
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-09-27 / 08:05:53
przejdź do wpisu >>
2023-09-26 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Oświadczenie majątkowe p. Piotra Mariusza Woźniaka na dzień rozpoczęcia pracy na stanowisku kierownika
dział: Oświadczenia majątkowe
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-09-26 / 07:49:33
przejdź do wpisu >>
2023-09-26 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Oświadczenie majątkowe p. Piotra Mariusza Woźniaka na dzień zakończenia pracy na stanowisku zastępcy kierownika Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Bulkowo
dział: Oświadczenia majątkowe
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-09-26 / 07:47:54
przejdź do wpisu >>
2023-09-26 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: POSTANOWIENIE NR 131/2023 Komisarza Wyborczego w Płocku I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Bulkowo
dział: Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-09-26 / 07:38:07
przejdź do wpisu >>
2023-09-22 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Usługa doradcza w ramach projektu grantowego ,,Cyberbezpieczny samorząd\"mu cyberbezpieczeństwa”
dział: Szacowanie Wartości Zamówienia
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-09-22 / 15:05:16
przejdź do wpisu >>
2023-09-21 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dział: Obwieszczenia i informacje
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-09-21 / 14:46:43
przejdź do wpisu >>
2023-09-20 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Przeprowadzenie audytu wewnętrznego o charakterze kontrolnym oraz doradczym w Urzędzie Gminy w Bulkowie i jednostkach organizacyjnych Gminy Bulkowo
dział: Szacowanie Wartości Zamówienia
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-09-20 / 15:12:28
przejdź do wpisu >>
2023-09-20 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
dział: Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-09-20 / 12:16:17
przejdź do wpisu >>
2023-09-20 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
dział: Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-09-20 / 12:15:17
przejdź do wpisu >>
2023-09-20 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 15 PAŹDZIERNIKA 2023 R.
dział: Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-09-20 / 12:14:01
przejdź do wpisu >>
2023-09-20 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
dział: Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-09-20 / 12:12:24
przejdź do wpisu >>
2023-09-20 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zarządzenie Nr 93/2023 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Bulkowo do wykonywania czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-09-20 / 12:07:13
przejdź do wpisu >>
2023-09-20 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 92/2023 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Bulkowo do wykonywania czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-09-20 / 12:05:40
przejdź do wpisu >>
2023-09-19 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: UCHWAŁA Nr 384/LX/23 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu działki nr ew. 312/4 położonej w miejscowości Nowe Łubki, gm. Bulkowo”
dział: Uchwały Rady
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-09-19 / 14:04:50
przejdź do wpisu >>
2023-09-19 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: UCHWAŁA Nr 383/LX//23 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Blichowie”
dział: Uchwały Rady
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-09-19 / 14:03:23
przejdź do wpisu >>
2023-09-19 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: UCHWAŁA Nr 382/LX/23 w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2023 rok Nr317/LI/22 Rady Gminy Bulkowo z dnia 30 grudnia 2022 roku
dział: Uchwały Rady
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-09-19 / 13:52:08
przejdź do wpisu >>
2023-09-19 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: UCHWAŁA Nr 381/LX/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr 316/LI/22 Rady Gminy Bulkowo z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo na lata 2023-2035
dział: Uchwały Rady
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-09-19 / 13:48:57
przejdź do wpisu >>
2023-09-19 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bodzanów
dział: Obwieszczenia i informacje
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2023-09-19 / 13:35:35
przejdź do wpisu >>
następna >>
Przetargi