Gmina Bulkowo
Strona główna » Rejestr zmian
A A A

Rejestr zmian:


2024-04-12 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2024 r. – Powiat Płocki
dział: Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie Powiatu Płockiego
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-04-12 / 14:25:44
przejdź do wpisu >>
2024-04-12 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla mieszkańców powiatu płockiego w 2024 roku
dział: Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie Powiatu Płockiego
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-04-12 / 14:24:46
przejdź do wpisu >>
2024-04-12 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Informacja o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji na terenie powiatu płockiego w 2024 roku
dział: Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie Powiatu Płockiego
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-04-12 / 14:21:20
przejdź do wpisu >>
2024-04-12 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dział: Obwieszczenia i informacje
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-04-12 / 13:33:11
przejdź do wpisu >>
2024-04-11 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Remont drogi gminnej nr 290419W w miejscowości Gocłowo w km od 1+704,8 do 2+704,8
dział: Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej 130000 zł
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-04-11 / 15:39:31
przejdź do wpisu >>
2024-04-11 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Remont drogi gminnej nr 290419W w miejscowości Gocłowo w km od 1+704,8 do km 2+704,8 - unieważnione
dział: Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej 130000 zł
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-04-11 / 15:37:20
przejdź do wpisu >>
2024-04-10 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego
dział: Wybory Samorządowe 2024
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-04-10 / 23:23:41
przejdź do wpisu >>
2024-04-10 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego
dział: Wybory Samorządowe 2024
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-04-10 / 23:22:27
przejdź do wpisu >>
2024-04-09 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Protokół z wyborów - wybory do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców
dział: Wybory Samorządowe 2024
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-04-09 / 21:33:37
przejdź do wpisu >>
2024-04-09 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Bulkowo
dział: Wybory Samorządowe 2024
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-04-09 / 21:32:13
przejdź do wpisu >>
2024-04-04 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: INFORMACJA O CZASIE ROZPOCZĘCIA PRACY KOMISJI OBWODOWYCH GMINIE BULKOWO
dział: Wybory Samorządowe 2024
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-04-04 / 22:10:16
przejdź do wpisu >>
2024-04-04 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: INFORMACJA O CZASIE ROZPOCZĘCIA PRACY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BULKOWIE
dział: Wybory Samorządowe 2024
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-04-04 / 15:37:44
przejdź do wpisu >>
2024-04-04 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Obwieszczenie Starosty Płockiego
dział: Obwieszczenia i informacje
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-04-04 / 11:47:40
przejdź do wpisu >>
2024-04-04 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 27/2024 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Bulkowo do wykonywania czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania
dział: Zarządzenia Wójta
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-04-04 / 11:10:04
przejdź do wpisu >>
2024-04-04 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 31/2024 w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Funduszu Pomocy Gminy Bulkowo za 2023 rok
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-04-04 / 11:09:49
przejdź do wpisu >>
2024-04-03 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Decyzja o umorzeniu postępowania w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dział: Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-04-03 / 14:58:15
przejdź do wpisu >>
2024-04-03 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: OBWIESZCZENIE o umorzeniu postępowania w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dział: Obwieszczenia i informacje
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-04-03 / 14:55:23
przejdź do wpisu >>
2024-04-02 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Informacja o stanie kontroli zarządczej za rok 2023
dział: Kontrola zarządcza
osoba wprowadzająca: Ireneusz Kwiatkowski
czas akcji: 2024-04-02 / 20:18:43
przejdź do wpisu >>
2024-03-29 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Projekt Prognozy Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska na lata 2025-2028
dział: Ochrona środowiska
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-29 / 11:46:22
przejdź do wpisu >>
2024-03-29 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bulkowo na lata 2025-2028
dział: Ochrona środowiska
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-29 / 11:45:45
przejdź do wpisu >>
2024-03-29 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Protokół Nr 72/24
dział: Protokoły ze wspólnych posiedzień Komisji Rady Gminy
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-29 / 09:23:19
przejdź do wpisu >>
2024-03-29 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Protokół Nr LXVI /24
dział: Protokoły z sesji
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-29 / 09:17:16
przejdź do wpisu >>
2024-03-28 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Bezpłatne linie komunikacyjne w celu dowozu wyborców do lokali wyborczych
dział: Wybory Samorządowe 2024
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-28 / 06:58:30
przejdź do wpisu >>
2024-03-28 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Bezpłatne linie komunikacyjne w celu dowozu wyborców do lokali wyborczych
dział: Wybory Samorządowe 2024
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-28 / 06:56:39
przejdź do wpisu >>
2024-03-27 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 28/2024 w sprawie zmiany czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy Bulkowo i Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Bulkowo w dniu 28 marca 2024 i w dniu 29 marca2024
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-27 / 11:28:42
przejdź do wpisu >>
2024-03-27 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Sesja Nr LXVII/24
dział: Wyniki głosowań na sesjach Rady Gminy
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-27 / 10:48:13
przejdź do wpisu >>
2024-03-27 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Sesja Nr LXVII/24
dział: Wyniki głosowań na sesjach Rady Gminy
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-27 / 10:47:31
przejdź do wpisu >>
2024-03-26 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Informacja Komisarza Wyborczego w Płocku I o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości
dział: Wybory Samorządowe 2024
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-26 / 14:42:11
przejdź do wpisu >>
2024-03-26 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Informacja Komisarz Wyborczego w Płocku I o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości
dział: Wybory Samorządowe 2024
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-26 / 14:38:18
przejdź do wpisu >>
2024-03-26 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Sesja Nr LXVII/24
dział: Transmisje z sesji
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-26 / 09:51:14
przejdź do wpisu >>
2024-03-26 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
dział: Obwieszczenia i informacje
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-26 / 08:48:08
przejdź do wpisu >>
2024-03-26 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Uchwała Nr 10/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Bulkowie z dnia 26 marca 2024 r.
dział: Wybory Samorządowe 2024
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-26 / 08:45:51
przejdź do wpisu >>
2024-03-23 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Płocku z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
dział: Wybory Samorządowe 2024
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-23 / 13:42:01
przejdź do wpisu >>
2024-03-22 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 13 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
dział: Wybory Samorządowe 2024
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-22 / 11:44:03
przejdź do wpisu >>
2024-03-22 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bulkowo na lata 2025-2028
dział: Ochrona środowiska
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-22 / 11:42:17
przejdź do wpisu >>
2024-03-22 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska na lata 2025-2028
dział: Ochrona środowiska
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-22 / 11:41:24
przejdź do wpisu >>
2024-03-22 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Program Ochrony Środowiska
dział: Ochrona środowiska
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-22 / 11:37:47
przejdź do wpisu >>
2024-03-20 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE 27/2024 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Bulkowo do wykonywania czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-20 / 11:39:59
przejdź do wpisu >>
2024-03-20 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 26/2024 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Bulkowo do wykonywania czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-20 / 11:34:41
przejdź do wpisu >>
2024-03-20 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 25/2024 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Bulkowo do wykonywania czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-20 / 11:33:43
przejdź do wpisu >>
2024-03-20 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 24/2024 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Bulkowo do wykonywania czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-20 / 11:32:38
przejdź do wpisu >>
2024-03-19 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Informacja o terminie sesji Rady Gminy Bulkowo
dział: Obwieszczenia i informacje
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-19 / 21:55:48
przejdź do wpisu >>
2024-03-19 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Sporządzenie planu ogólnego gminy Bulkowo oraz sporządzenie opracowania ekofizjograficznego na potrzeby planu ogólnego gminy Bulkowo
dział: Szacowanie Wartości Zamówienia
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-19 / 21:48:21
przejdź do wpisu >>
2024-03-19 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Sporządzenie planu ogólnego gminy Bulkowo oraz sporządzenie opracowania ekofizjograficznego na potrzeby planu ogólnego gminy Bulkowo
dział: Szacowanie Wartości Zamówienia
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-19 / 21:46:21
przejdź do wpisu >>
2024-03-19 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Bulkowie o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Bulkowo zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
dział: Wybory Samorządowe 2024
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-19 / 21:40:46
przejdź do wpisu >>
2024-03-19 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Bulkowie o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Bulkowo zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
dział: Wybory Samorządowe 2024
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-19 / 21:38:08
przejdź do wpisu >>
2024-03-19 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Bulkowie o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Bulkowo zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
dział: Wybory Samorządowe 2024
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-19 / 21:35:17
przejdź do wpisu >>
2024-03-18 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Informacja o pierwszych posiedzeniach obwodowych komisji wyborczych
dział: Wybory Samorządowe 2024
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-18 / 13:31:40
przejdź do wpisu >>
2024-03-18 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Elektroniczny Rejestr Instytucji Kultury
dział: Gmina Bulkowo
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-18 / 13:09:57
przejdź do wpisu >>
2024-03-18 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
dział: Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-18 / 07:29:27
przejdź do wpisu >>
2024-03-15 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: POSTANOWIENIE NR 329/2024 Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Bulkowo
dział: Wybory Samorządowe 2024
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-15 / 20:20:54
przejdź do wpisu >>
2024-03-15 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Bulkowie o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 15
dział: Wybory Samorządowe 2024
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-15 / 20:08:50
przejdź do wpisu >>
2024-03-15 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Bulkowie o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 12
dział: Wybory Samorządowe 2024
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-15 / 20:06:16
przejdź do wpisu >>
2024-03-15 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Bulkowie o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Bulkowo zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
dział: Wybory Samorządowe 2024
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-15 / 20:04:52
przejdź do wpisu >>
2024-03-15 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Bulkowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Bulkowo zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
dział: Wybory Samorządowe 2024
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-15 / 20:03:31
przejdź do wpisu >>
2024-03-15 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Bulkowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Bulkowo zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
dział: Obwieszczenia i informacje
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-15 / 20:01:14
przejdź do wpisu >>
2024-03-15 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Bulkowie o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Bulkowo zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
dział: Wybory Samorządowe 2024
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-15 / 19:58:48
przejdź do wpisu >>
2024-03-14 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Bulkowie
dział: Wybory Samorządowe 2024
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-14 / 14:28:44
przejdź do wpisu >>
2024-03-13 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w branży sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlach mieszkaniowych w miejscowościach Osiek i Pilichowo w gminie B
dział: Szacowanie Wartości Zamówienia
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-13 / 22:14:55
przejdź do wpisu >>
2024-03-13 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w branży teletechnicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlach mieszkaniowych w miejscowościach Osiek i Pilichowo w gminie Bulkowo
dział: Szacowanie Wartości Zamówienia
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-13 / 22:14:23
przejdź do wpisu >>
2024-03-13 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w branży sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlach mieszkaniowych w miejscowościach Osiek i Pilichowo w gminie B
dział: Szacowanie Wartości Zamówienia
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-13 / 22:12:39
przejdź do wpisu >>
2024-03-13 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w branży elektroenergetycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlach mieszkaniowych w miejscowościach Osiek i Pilichowo
dział: Szacowanie Wartości Zamówienia
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-13 / 22:11:49
przejdź do wpisu >>
2024-03-13 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w branży sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlach mieszkaniowych w miejscowościach Osiek i Pilichowo w gminie Bulkowo
dział: Szacowanie Wartości Zamówienia
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-13 / 22:11:28
przejdź do wpisu >>
2024-03-13 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w branży drogowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlach mieszkaniowych w miejscowościach Osiek i Pilichowo w gminie Bulkowo
dział: Szacowanie Wartości Zamówienia
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-13 / 22:08:23
przejdź do wpisu >>
2024-03-13 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w branży elektroenergetycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlach mieszkaniowych w miejscowościach Osiek i Pilichowo w gminie Bulkowo
dział: Szacowanie Wartości Zamówienia
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-13 / 22:07:35
przejdź do wpisu >>
2024-03-13 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w branży drogowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlach mieszkaniowych w miejscowościach Osiek i Pilichowo w gminie Bulkowo”
dział: Szacowanie Wartości Zamówienia
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-13 / 22:05:33
przejdź do wpisu >>
2024-03-13 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlach mieszkaniowych w miejscowościach Osiek i Pilichowo w gminie Bulkowo” w branży drogowej
dział: Szacowanie Wartości Zamówienia
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-13 / 22:03:44
przejdź do wpisu >>
2024-03-13 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlach mieszkaniowych w miejscowościach Osiek i Pilichowo w gminie Bulkowo” w branży drogowej
dział: Szacowanie Wartości Zamówienia
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-13 / 22:00:50
przejdź do wpisu >>
2024-03-11 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 11 marca 2024 r.
dział: Wybory Samorządowe 2024
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-11 / 10:45:16
przejdź do wpisu >>
2024-03-08 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Sprawowanie nadzoru archeologicznego przy realizacji zadania pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 290420W w miejscowości Nowy Podleck etap 2
dział: Szacowanie Wartości Zamówienia
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-08 / 14:23:35
przejdź do wpisu >>
2024-03-08 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Sprawowanie nadzoru archeologicznego przy realizacji zadania pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 290420W w miejscowości Nowy Podleck etap 2
dział: Szacowanie Wartości Zamówienia
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-08 / 14:22:42
przejdź do wpisu >>
2024-03-06 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bulkowo z dnia 6 marca 2024roku
dział: Wybory Samorządowe 2024
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-06 / 14:00:55
przejdź do wpisu >>
2024-03-06 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bulkowo z dnia 6 marca 2024roku
dział: Wybory Samorządowe 2024
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-06 / 14:00:04
przejdź do wpisu >>
2024-03-06 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Bulkowie z dnia 6 marca 2024 r.
dział: Wybory Samorządowe 2024
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-06 / 11:32:06
przejdź do wpisu >>
2024-03-05 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 19/2024 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Bulkowie na 2024 rok
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-05 / 14:24:38
przejdź do wpisu >>
2024-03-05 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zawiadomienie Starosty Płockiego
dział: Obwieszczenia i informacje
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-05 / 13:25:57
przejdź do wpisu >>
2024-03-05 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zawiadomienie Starosty Płockiego
dział: Obwieszczenia i informacje
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-05 / 13:23:44
przejdź do wpisu >>
2024-03-05 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zawiadomienie Starosty Płockiego
dział: Obwieszczenia i informacje
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-05 / 13:23:02
przejdź do wpisu >>
2024-03-05 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dział: Obwieszczenia i informacje
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-05 / 13:20:53
przejdź do wpisu >>
2024-03-04 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Uchwała Nr 5/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Bulkowie
dział: Wybory Samorządowe 2024
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-04 / 19:04:03
przejdź do wpisu >>
2024-03-04 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Uchwała Nr 5/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Bulkowie
dział: Wybory Samorządowe 2024
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-04 / 19:03:29
przejdź do wpisu >>
2024-03-04 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Uchwała Nr 5/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Bulkowie
dział: Wybory Samorządowe 2024
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-04 / 19:02:10
przejdź do wpisu >>
2024-03-04 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: ZARZĄDZENIE Nr 22/2024 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych położonych w obrębie PGR Osiek stanowiących własność Gminy Bulkowo oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
dział: Zarządzenia Wójta
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-04 / 14:51:52
przejdź do wpisu >>
2024-03-04 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zawiadomienie Starosty Płockiego
dział: Obwieszczenia i informacje
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-04 / 14:26:47
przejdź do wpisu >>
2024-03-02 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
dział: Wybory Samorządowe 2024
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-02 / 16:12:44
przejdź do wpisu >>
2024-03-02 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Uchwała Nr 4/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Bulkowie
dział: Wybory Samorządowe 2024
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-02 / 16:03:31
przejdź do wpisu >>
2024-03-02 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Uchwała Nr 3/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Bulkowie
dział: Wybory Samorządowe 2024
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-03-02 / 15:59:35
przejdź do wpisu >>
2024-02-29 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: OBWIESZCZENIE
dział: Obwieszczenia i informacje
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-02-29 / 15:51:44
przejdź do wpisu >>
2024-02-29 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zawiadomienie Starosty Płockiego
dział: Obwieszczenia i informacje
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-02-29 / 15:01:59
przejdź do wpisu >>
2024-02-29 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Zawiadomienie Starosty Płockiego
dział: Obwieszczenia i informacje
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-02-29 / 15:00:59
przejdź do wpisu >>
2024-02-29 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zawiadomienie Starosty Płockiego
dział: Obwieszczenia i informacje
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-02-29 / 15:00:19
przejdź do wpisu >>
2024-02-29 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Obwieszczenie Starosty Gostynińskiego
dział: Obwieszczenia i informacje
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-02-29 / 14:59:59
przejdź do wpisu >>
2024-02-29 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Zawiadomienie Starosty Płockiego
dział: Obwieszczenia i informacje
osoba modyfikująca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-02-29 / 14:59:28
przejdź do wpisu >>
2024-02-29 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Obwieszczenie Starosty Gostynińskiego
dział: Obwieszczenia i informacje
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-02-29 / 14:56:25
przejdź do wpisu >>
2024-02-29 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Obwieszczenie Starosty Gostynińskiego
dział: Obwieszczenia i informacje
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-02-29 / 14:54:59
przejdź do wpisu >>
2024-02-29 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Obwieszczenie Starosty Gostynińskiego
dział: Obwieszczenia i informacje
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-02-29 / 14:54:16
przejdź do wpisu >>
2024-02-29 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: UCHWAŁA Nr 430/LXVI/24 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Remont lokalu gminnego położonego na działce nr ew. 54/6 w Bulkowie Kolonii, gm. Bulkowo”
dział: Uchwały Rady
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-02-29 / 12:14:26
przejdź do wpisu >>
2024-02-29 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: UCHWAŁA Nr 429/LXVI/24 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
dział: Uchwały Rady
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-02-29 / 12:13:14
przejdź do wpisu >>
2024-02-29 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: UCHWAŁA Nr 428/LXVI/24 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwach z terenu Gminy Bulkowo”
dział: Uchwały Rady
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-02-29 / 12:11:33
przejdź do wpisu >>
2024-02-29 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: UCHWAŁA Nr 427/LXVI/24 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Remont świetlicy wiejskiej w Worowicach, gm. Bulkowo”
dział: Uchwały Rady
osoba wprowadzająca: Piotr Banaś
czas akcji: 2024-02-29 / 12:09:56
przejdź do wpisu >>
następna >>
Przetargi