Gmina Bulkowo
Strona główna » Uchwały Rady
A A A

Uchwały Rady:« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9  następna »
UCHWAŁA Nr 4/I/24 w sprawie określenia liczby radnych wchodzących w skład każdej z komisji stałych Rady Gminy, wyboru członków komisji stałych oraz ukształtowania się składów osobowych komisji stałych
wytworzono: 15 Maja 2024 | zmodyfikowano: 2024-05-15 11:52:22
UCHWAŁA Nr 3/I/24 w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Bulkowo
wytworzono: 15 Maja 2024 | zmodyfikowano: 2024-05-15 11:50:16
UCHWAŁA Nr 2/I/24 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bulkowo
wytworzono: 15 Maja 2024 | zmodyfikowano: 2024-05-15 11:49:09
UCHWAŁA Nr 1/I/24 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bulkowo
wytworzono: 15 Maja 2024 | zmodyfikowano: 2024-05-15 11:39:25
UCHWAŁA Nr 439/LXVII/24 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Bulkowo na lata 2024-2026
wytworzono: 15 Kwietnia 2024 | zmodyfikowano: 2024-04-15 11:56:10
UCHWAŁA Nr 438/LXVII/24 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bulkowo na 2024 rok
wytworzono: 15 Kwietnia 2024 | zmodyfikowano: 2024-04-15 11:54:39
UCHWAŁA Nr 437/LXVII/24 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych
wytworzono: 15 Kwietnia 2024 | zmodyfikowano: 2024-04-15 11:53:47
UCHWAŁA Nr 436/LXVII/24 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Bulkowo Nr 318/XXXVI/14 z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Bulkowo, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Bulkowo Nr 304/XLI/18 z dnia 5 października 2018 r.
wytworzono: 15 Kwietnia 2024 | zmodyfikowano: 2024-04-15 11:52:46
UCHWAŁA Nr 435/LXVII/24 w sprawie określenia wysokości diet i zasad ich wypłacania dla sołtysów uczestniczących w sesji Rady Gminy Bulkowo
wytworzono: 15 Kwietnia 2024 | zmodyfikowano: 2024-04-15 11:51:49
UCHWAŁA Nr 434/LXVII/24 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w Budżecie Gminy Bulkowo
wytworzono: 15 Kwietnia 2024 | zmodyfikowano: 2024-04-15 11:51:08
UCHWAŁA Nr 433/LXVII/24 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla OSP w Bulkowie”
wytworzono: 15 Kwietnia 2024 | zmodyfikowano: 2024-04-15 11:50:08
UCHWAŁA Nr 432/LXVII/24 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2024 rok Nr409/LXIV/23 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 grudnia 2023 roku
wytworzono: 15 Kwietnia 2024 | zmodyfikowano: 2024-04-15 11:45:20
UCHWAŁA Nr 431/LXVII/24 w sprawie zmiany Uchwały Nr 408/LXIV/23 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo
wytworzono: 15 Kwietnia 2024 | zmodyfikowano: 2024-04-15 11:41:02
UCHWAŁA Nr 430/LXVI/24 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Remont lokalu gminnego położonego na działce nr ew. 54/6 w Bulkowie Kolonii, gm. Bulkowo”
wytworzono: 29 Lutego 2024 | zmodyfikowano: 2024-02-29 12:14:26
UCHWAŁA Nr 429/LXVI/24 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
wytworzono: 29 Lutego 2024 | zmodyfikowano: 2024-02-29 12:13:14
UCHWAŁA Nr 428/LXVI/24 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwach z terenu Gminy Bulkowo”
wytworzono: 29 Lutego 2024 | zmodyfikowano: 2024-02-29 12:11:33
UCHWAŁA Nr 427/LXVI/24 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Remont świetlicy wiejskiej w Worowicach, gm. Bulkowo”
wytworzono: 29 Lutego 2024 | zmodyfikowano: 2024-02-29 12:09:56
UCHWAŁA Nr 426/LXVI/24 w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2024 rok Nr409/LXIV/23 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 grudnia 2023 roku
wytworzono: 29 Lutego 2024 | zmodyfikowano: 2024-02-29 12:00:46
UCHWAŁA Nr 425/LXVI/24 w sprawie zmiany Uchwały Nr 408/LXIV/23 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo
wytworzono: 29 Lutego 2024 | zmodyfikowano: 2024-02-29 11:55:24
UCHWAŁA Nr 424/LXV/24 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”
wytworzono: 1 Lutego 2024 | zmodyfikowano: 2024-02-01 15:39:16

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9  następna »

Przetargi